Garantie

Bij FRS Fietsen is het leveren van kwaliteit één van onze prioriteiten. Als je bij ons een product koopt, koop je een kwalitatief product dat voldoet aan onze kwaliteitseisen. Toch kan het incidenteel voorkomen dat een product defect raakt binnen de gestelde garantietermijn. Is dit het geval? FRS Fietsen denkt graag in oplossingen en onderzoekt de mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen. Het is van belang om eerst contact met ons op te nemen, alvorens je contact opneemt met de fabrikant van het desbetreffende product.

In de meeste gevallen bepaalt de fabrikant of het defect onder de garantievoorwaarden en –termijn valt. Het is daarom van belang dat je de garantieproducten, inclusief relevante accessoires en/of onderdelen, naar ons stuurt. Weet je niet zeker wat je allemaal moet retourneren? Neem contact met ons op. 

Wat zijn de garantievoorwaarden?

Art. 1 - Garantiebepalingen

 1. 1. De ondernemer garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

 2. 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.

 3. 3. De garantie is niet overdraagbaar.

 4. 4. De door ondernemer op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 2 - Garantieperiode
De garantieperiode van producten is afhankelijk van de door de fabrikant vastgestelde termijn.

Art. 3 - Garantieomvang

 1. 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door ondernemer is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van ondernemer kosteloos worden gerepareerd dan wel worden vervangen.

 2. 2. Kosten van transport van en naar ondernemer komen voor rekening van de consument, indien anders afgesproken

 3. 3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt de ondernemer voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Art. 4 - Indienen garantieclaim
Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij de ondernemer.

Art. 5 - Aansprakelijkheid garantie
Een door ondernemer gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat de ondernemer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 6 - Uitsluitingen garantie

 1. 1. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

 2. 2. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

 • 2.1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

 • 2.2. Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;

 • 2.3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

 • 2.4. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;

 • 3.1. Wielsets: uitgesloten van garantie zijn wiellagers en overige loopdelen. Ook spaakbreuk is uitgesloten van garantie, tenzij veroorzaakt door constructie- en/of materiaalfouten. Om spaakbreuken te voorkomen dient een nieuwe wielset na 500 km te worden nagespannen, Hiervoor kunt u terecht in onze winkel. Dit naspannen zit niet in de prijs van een wielset inbegrepen;

 • 3.2. Verende voorvorken: Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw voorvork te verzekeren is er regelmatig onderhoud nodig, kijk voor het onderhoudsschema van uw voorvork in de gebruikershandleiding, deze is ook te downloaden op de website van de betreffende fabrikant. Garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik en of het achterwege blijven van onderhoud volgens fabrikant;

 • 3.3. Polar hartslagmeters: De garantie op batterijen is beperkt tot 6 maanden. In enkele gevallen is de sensorbatterij niet vervangbaar, de aanschaf van een nieuwe sensor is dan noodzakelijk. Alle garantieclaims worden rechtstreeks afgehandeld door Polar Nederland;

 1. 4. Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen:

Art. 7 - Onderhoud
We adviseren aangeschafte producten te onderhouden volgens de instructies van de betreffende fabrikant. Tijdig en vakkundig onderhoud voorkomt problemen en garandeert een langere levensduur. Voor advies over en het laten uitvoeren van onderhoud kun je terecht in onze vestigingen.

To Top